Aanmelding - KSV Simson Homepage

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Clubinfo


               
WORSTEL VERENIGING K.S.V. Simson.               
                 Secretariaat:   Postbus  31093       6370 AB  Landgraaf (N.L.).

        
Aanmeldingsformulier  

          Naam:                  ………………………………………………………………….

         Voornaam:           ………………………………………………………………….
     
         Adres:                  ………………………………………………………………….

         Postcode:             …………….……………………………………………………

        Woonplaats:         …….……………………………………………………………

        Geboorte plaats:   ……………………………………………………………

        Geboorte datum:  ………………………………                                                          Kontributie per maand
                                                                      
         Nationaliteit:        ………………………………                                                         5  t/m  13  jaar       €.   8.50
                                                                                                                           14 t/m  17  jaar    €.  10.00
        Telefoon nr:         ……………………………………                                                     vanaf   18  jaar      €.  13.50
                                                                                                                           recreanten          €.    8.50
                                  ……………………………………
         
        E mail adres :      ……………………………….            
      
       Meldt zich met ingang van …………..-………….- 201…     aan bij de vereniging   K.S.V. SIMSON.          Handtekening:  ……………………………………….
          ( voor minderjarigen van ouders of verzorger)


                                           Hier onder in te vullen door de leiding.

Gezien door. Datum. Handtekening.
Trainer / Leider.  
Penningmeester.  
Secretaris.  


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu